NHẬN MIỄN PHÍ DASHBOARD CHO THƯƠNG HIỆU BĐS

GIỚI THIỆU BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

NHẬN MIỄN PHÍ DASHBOARD 

GIỚI THIỆU BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

TÌM HIỂU NGAY

* Dữ liệu Báo cáo được thu thập từ SocialHeat - Nền tảng Social Listening số 1 Việt Nam.

Chào mừng bạn đến với Báo cáo:
“Theo dõi 250 dự án bất động sản mở bán được thảo luận trên mạng xã hội và
báo chí trực tuyến” được thực hiện bởi YouNet Media và YouNet AM.

Báo cáo này là một phần của bộ giải pháp

 Quản trị thông tin mạng xã hội toàn diện cho
thương hiệu BẤT ĐỘNG SẢN

 •  Báo cáo trực tuyến theo dõi dự án bất động sản mở bán trên toàn quốc.
 • Báo cáo là Demo của giải pháp 360 Industry Monitoring & Brand Reputation Management.

Tìm hiểu về bộ giải pháp Quản trị thông tin MXH toàn diện cho thương hiệu BĐS

Hiểu mối quan tâm của khách hàng mục tiêu.

BỘ GIẢI PHÁP GIÚP CÁC THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN

Cảnh báo tin tiêu cực và tư vấn xử lý khủng hoảng.

Theo dõi chuyển động của thương hiệu, đối thủ, ngành hàng để hỗ trợ và thúc đẩy bán hàng.

Xây dựng, phát triển danh tiếng thương hiệu và dự án.

MỤC TIÊU BÁO CÁO

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Dự án bất động sản căn hộ, Dự án phức hợp, bất động sản nghỉ dưỡng (sau đây gọi là: dự án BĐS) đang mở bán trên toàn quốc*

 • ĐÁNH GIÁ: Tổng quan tình hình thảo luận (trên mạng xã hội & báo chí trực tuyến) về 250 dự án bất động sản đang mở bán trên toàn quốc.
 • PHÂN TÍCH: Top 10 dự án bất động sản đang mở bán được người dùng mạng xã hội quan tâm thảo luận nhiều nhất.

* Số liệu Báo cáo được thu thập từ nền tảng SocialHeat - nền tảng Social Listening số 1 Việt Nam.

Chào mừng bạn đến với Báo cáo:
“Theo dõi 250 dự án bất động sản mở bán được thảo luận trên mạng xã hội và
báo chí trực tuyến” được thực hiện bởi
YouNet Media và YouNet AM.

Báo cáo này là một phần của bộ giải pháp

 Quản trị thông tin MXH toàn diện cho thương hiệu
BẤT ĐỘNG SẢN

 •  Báo cáo trực tuyến theo dõi dự án bất động sản mở bán trên toàn quốc.
 • Báo cáo là Demo của giải pháp 360 Industry Monitoring & Brand Reputation Management.

Tìm hiểu về bộ giải pháp Quản trị thông tin MXH toàn diện cho thương hiệu BĐS

BỘ GIẢI PHÁP GIÚP CHỦ ĐẦU TƯ / DỰ ÁN

Cảnh báo và Xử lý khủng hoảng.

Theo dõi đối thủ, ngành hàng để hỗ trợ và thúc đẩy bán hàng.

Xây dựng, phát triển danh tiếng thương hiệu và dự án.

Hiểu mối quan tâm của khách hàng mục tiêu.

MỤC TIÊU BÁO CÁO

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

 • ĐÁNH GIÁ: Tổng quan tình hình thảo luận (trên mạng xã hội & báo chí trực tuyến) về 250 dự án bất động sản đang mở bán trên toàn quốc.
 • PHÂN TÍCH: Top 10 dự án bất động sản đang mở bán được người dùng mạng xã hội quan tâm thảo luận nhiều nhất.

Dự án bất động sản căn hộ, Dự án phức hợp, bất động sản nghỉ dưỡng (sau đây gọi là: dự án BĐS) đang mở bán trên toàn quốc*

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

II. TOP 10 TỈNH THÀNH ĐANG CÓ DỰ ÁN MỞ BÁN ĐƯỢC THẢO LUẬN NHIỀU NHẤT TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN (TRONG 250 DỰ ÁN)
I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THẢO LUẬN (TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN) VỀ 250 DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG MỞ BÁN TRÊN TOÀN QUỐC
III. TOP 10 DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC THẢO LUẬN NHIỀU NHẤT TRÊN MẠNG XÃ HỘI (THÁNG 10/2023)
So sánh lượng thảo luận của 250 dự án trên mạng xã hội và báo chí trực tuyến.
Các nền tảng mạng xã hội tạo ra thảo luận nhiều nhất về 250 dự án bất động sản đang mở bán.
Top nguồn mạng xã hội và báo chí trực tuyến nào tạo ra thảo luận nhiều nhất về 250 dự án đang mở bán.
Top chủ đề thảo luận của khách hàng về 250 dự án bất động sản.
Đối tượng thảo luận chính về 250 dự án bất động sản trên mạng xã hội.

1

2

3

4

5

So sánh lượng thảo luận của từng dự án trong Top 10 dự án được thảo luận nhiều nhất. 
So sánh lượng thảo luận trên mạng xã hội, đánh giá tương quan với lượt tìm kiếm thông tin trên Google về các dự án trong Top 10.
Xu hướng thảo luận của top 10 dự án bất động sản trên mạng xã hội.
So sánh lượng thảo luận của top 10 dự án trên các nền tảng mạng xã hội và Online News.
Hình ảnh của từng dự án trong Top 10 được ghi nhận trong thảo luận của người dùng mạng xã hội (Tích cực, Trung lập hoặc Tiêu cực).

1

2

3

4

5

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

II. TOP 10 TỈNH THÀNH ĐANG CÓ DỰ ÁN MỞ BÁN ĐƯỢC THẢO LUẬN NHIỀU NHẤT TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN (250 DỰ ÁN)
I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THẢO LUẬN (TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN) VỀ 250 DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG MỞ BÁN TRÊN TOÀN QUỐC
III. TOP 10 DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC THẢO LUẬN NHIỀU NHẤT TRÊN MẠNG XÃ HỘI (THÁNG 10/2023)
Các nền tảng mạng xã hội tạo ra thảo luận nhiều nhất về 250 dự án bất động sản đang mở bán.

2

Top nguồn mạng xã hội và báo chí trực tuyến nào tạo ra thảo luận nhiều nhất về 250 dự án đang mở bán.

3

Top chủ đề thảo luận của khách hàng về 250 dự án bất động sản.

4

Đối tượng thảo luận chính về 250 dự án bất động sản trên mạng xã hội.

5

So sánh lượng thảo luận của từng dự án trong Top 10 dự án được thảo luận nhiều nhất. 

1

So sánh lượng thảo luận trên MXH, đánh giá tương quan với lượt tìm kiếm thông tin trên Google về các dự án trong Top 10.

2

Xu hướng thảo luận của Top 10 dự án bất động sản trên mạng xã hội.

3

So sánh lượng thảo luận của Top 10 dự án trên các nền tảng mạng xã hội và Online News.

4

Hình ảnh của từng dự án trong Top 10 được ghi nhận trong thảo luận của người dùng MXH (Tích cực, Trung lập hoặc Tiêu cực).

5

So sánh lượng thảo luận của 250 dự án trên mạng xã hội và báo chí trực tuyến.

1

Bạn đang xem phần 1 của báo cáo trực tuyến: Theo góc nhìn "Tổng quan 250 dự án"

TỔNG QUAN 250 DỰ ÁN

TỈNH THÀNH

DỰ ÁN

Bạn đang xem phần 2 của báo cáo trực tuyến: Theo góc nhìn "Tỉnh thành"

TỔNG QUAN 250 DỰ ÁN

TỈNH THÀNH

DỰ ÁN

Bạn đang xem phần 3 của báo cáo trực tuyến: Theo góc nhìn "Dự án

TỔNG QUAN 250 DỰ ÁN

TỈNH THÀNH

DỰ ÁN

Bạn muốn quay lại, xem phần nào của báo cáo trực tuyến ?

TỔNG QUAN 250 DỰ ÁN

TỈNH THÀNH

DỰ ÁN

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN MIỄN PHÍ DASHBOARD TÙY BIẾN THEO DÕI
DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU CHỦ ĐẦU TƯ/DỰ ÁN BĐS TRÊN MẠNG XÃ HỘI

*Chương trình này dành tặng riêng cho các khách hàng đang làm việc trong lĩnh vực Bất động sản

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN MIỄN PHÍ DASHBOARD TÙY BIẾN
THEO DÕI DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU CHỦ ĐẦU TƯ, DỰ ÁN BĐS TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Chương trình này dành tặng riêng cho các khách hàng đang làm việc trong lĩnh vực Bất động sản

DISCLAIMER

1. Số liệu báo cáo lấy từ nền tảng SocialHeat - Nền tảng Social Listening số 1 tại Việt Nam. Bản quyền sở hữu mọi thông tin, dữ liệu trong Báo cáo này thuộc về YouNet Media.

2. Báo cáo này được cập nhật từ 01/10/2023 - 31/10/2023. Nguồn dữ liệu được thu thập từ nền tảng Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, E-Commerce, Online News, Blog, Review, Forum ở chế độ công khai.

3. Dữ liệu báo cáo được cập nhật HÀNG THÁNG.

4. Thông tin trên báo cáo này phục vụ cho mục đích tham khảo. Báo cáo KHÔNG là cơ sở để khuyến nghị người xem đưa ra quyết định đầu tư.

5. Trường hợp các đơn vị đối tác muốn khai thác dữ liệu này phục vụ cho mục đích truyền thông, hoặc có ý kiến phản hồi về Báo cáo, vui lòng liên hệ với YouNet Media qua email: linhmm@younetgroup.com (Ms. Mỹ Linh - 0868875501).

(*) Các dự án bất động sản đang mở bán trên toàn quốc (ước tính 250 dự án): được xác định dựa trên các nguồn thông tin đặc thù, bao gồm:
 + Nhóm trang tin chuyên bđs: Batdongsan.com.vn , Cafeland , Vhome.vnexpress.net
 + Nhóm sàn lớn nhất: DKRA , CBRE , Savills , Rever
 + Nhóm công ty research: CBRE, Vnreport

Tìm hiểu về bộ giải pháp Quản trị thông tin MXH toàn diện cho thương hiệu BĐS

BỘ GIẢI PHÁP ĐƯỢC PHÁT TRIỂN & THỰC HIỆN BỞI YOUNET MEDIAYOUNET AM
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty dẫn đầu về Nền tảng và Dịch vụ phân tích dữ liệu Mạng xã hội (Social Media Analytics)

YouNet AM là agency tiên phong giải pháp truyền thông vận động trên MXH (Social Advocacy Marketing)

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: 077 627 4352 - Mr. Thái Vũ | Business Development Manager
               090 299 1588 - Ms. Phương Uyên | Account Supervisor

Email: info@younetmedia.com

Website: bds.younetmedia.com
 • Address: 2nd floor, Lu Gia Plaza, 70 Lu Gia St, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
 • Phone: 077 627 4352 - Mr. Thai Vu l Business Development Manager                                         090 299 1588 - Ms. Phương Uyen l Account Supervisor
 • Email: younet@gmail.com
 • Website: younetgroup.com
 • Social Crisis Management

CUSTOMER SERVICE

 • Advocacy Marketing
 • Consumer Research & Community Building 
 • 360 Industry Monitoring & Brand Protection
Bạn cần trợ giúp thiết kế 1 hệ thống phun sương riêng biệt?

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Hoàn tất đăng ký

Chúng tôi sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất